Herroepingsrecht

 
 
 
DEUTSCH
NIEDERLÄNDISCH
ENGLISCH
 
 
 
 

 

 
Herroepingsrecht
Consumenten hebben een herroeping van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen (Carpet-on-Line UG Marcel Grewe, Klever Str.30, 46509 Xanten, Duitsland, info@teppich-natur.de, telefoon: 02801 98 59496) (bijv. B. een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten voor het retourneren van de goederen, die normaal gesproken per post kunnen worden geretourneerd. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen die vanwege hun aard normaal niet per post kunnen worden geretourneerd. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Carpet-on-Line UG Marcel Grewe, Klever Str.30, 46509 Xanten, info@teppich-natur.de, Duitsland

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Laatst bekeken